Ga en vertel Farao

Je vrijlating zal plotseling, snel, dramatisch en ongekend zijn. Je vijanden zullen verbaasd zijn hoe God je vrijheid zal vervolmaken en realiseren. De kettingen en boeien breken nu. Slavernij is voorbij! Zijn greep op jou wordt zwakker. Zie je het niet? God zal je verrassen. Er staat je een grote verrassing te wachten. Als je wakker wordt, zijn jij en je mensen weg. Hij is voor altijd weg. Hij is voor altijd weg. Deze onbesneden Egyptenaren zullen je niet houden, ja, ze zullen Isra�l niet voor altijd houden. Ze haten je omdat je het merkteken van God hebt. Ze haten je omdat God je gezegend heeft. Ze haten je omdat je hardwerkend en vooruitstrevend bent. Ze verachten je omdat je onafhankelijk, godvruchtig, glorieus, veerkrachtig en niet te stoppen bent. Ze haten je lef en hebben het gevoel dat ze niet met je kunnen concurreren. Ze zijn bang dat ik ze met zoveel moed en gratie zal inhalen en domineren. Dat is precies wat de Isra�lieten hadden met de Egyptenaren. Afgunst! Ze haten je omdat je de God van Isra�l dient en omdat je een geweldige bestemming hebt. Ze weten dat de hand van God op u is en dat u het uitverkoren volk bent. Ja, ze weten het en daarom zijn ze samengekomen om je te misbruiken, te onderdrukken, te intimideren, te elimineren of je in eeuwige slavernij te houden. Maar God zegt vandaag dat hun ontmoeting zeker tot niets zal leiden. Ja, ze hebben elkaar ontmoet, maar het zal tevergeefs zijn. God lacht om hen. Je zult al snel geschokt zijn tot op het bot. Kijk, God zei dat hij zijn kinderen met sterke hand uit de Egyptische slavernij zou leiden. En het gaat er niet alleen om u eruit te krijgen, u zult met grote rijkdom gaan: zilver en goud. Dit is jouw woord!

Toen God tegen Farao zei dat hij zijn volk moest laten gaan, weigerde hij. Hij bleef spelen, voor God spelen en goddelijke instructies tarten. In feite had hij ooit de moed om het bestaan ??en het gezag van de Almachtige in twijfel te trekken. Ik denk dat er iets met heersers gebeurt waardoor ze arrogant en ego�stisch worden, zelfs als ze weten dat ze zichzelf vernietigen. Luister maar naar hem: “Wie is die God van jullie dat ik Isra�l laat gaan? Ik ken hem niet en ik zal het volk niet laten gaan!” Mijn God! Heb je dat gehoord? Trots en arrogantie! Wanneer deze kinderen van de Duivel aardse posities of bezittingen innemen, komt het bij hen op dat ze ogenblikkelijk vergeten dat er een Schepper is van hemel en aarde, het begin en het einde, de Alfa en de Omega, de glorie van Isra�l, het Zelf. Ik ben. dat ik ben, de God van de Hebree�n, de Almachtige God, de Eeuwige Vader, de troon zonder teleurstelling, degene die leven en dood bezit. Is dit nu hoe jij en je mensen er doorheen gaan vandaag? God zal ook dit opgeblazen ego van deze Farao afvoeren. Ja, het gaat sneller dan je denkt. En het zal op een zeer vernederende en vernederende manier komen. We hebben het eerder gezien en het zal weer gebeuren. Hoor wat hij zegt: “Maar ik weet dat de koning van Egypte je niet zal laten gaan tenzij hij onder grote druk staat. Dus ik zal mijn hand uitstrekken en het hart van Egypte treffen met allerlei wonderen. Kom op.” En ook: “Nu zul je zien wat ik met Farao ga doen”, zei de Heer tegen Mozes. “Als hij mijn machtige hand op zich voelt, zal hij mensen laten gaan. Sterker nog, hij zal zo graag van ze af willen dat hij ze zal dwingen hun land te verlaten.” Exodus 3: 19-20, 6: 1.